Är ni i behov av rekrytering?

Många företag är i behov av rekrytering och för att kunna lösa den här frågan rätt så omgående så finns det mycket att göra för att nå målet med rekryteringen. Genom att gå in på https://www.montico.se/rekrytering/ kan ni få hjälp med att rekrytera er nya personal på ett optimalt sätt för ert företag. Det är rätt känt att ordet rekrytering, är mer eller mindre en gammal militär term, där man ser till att förse någon plats med nytt manskap, eller se till att skaffa folk för att förstärka sitt arbete. Oavsett definitionsbetydelse så ser man till att skaffa de rätta personerna som man verkligen behöver till arbetet.

Rekryteringsprocessen.

När det kommer till rekryteringsprocessen så består den faktiskt av olika delmoment som man bör gå igenom innan man kan säga att rekryteringarna är helt klara. De olika moment som finns i processen är att man genomför en behovsanalys samt tittar på kompetensprofil till att börja med. Därefter ska en formulering göras av annons om ett arbete, sedan ska detta publiceras för att få in så många kandidatsökningar som möjligt. Nästa steg i rekryteringsprocessen är att det första grova urvalet görs och därefter bjuds slutkandidater in till intervjuer.

När väl intervjuerna har genomförts, så tar man referenser och därefter får varje kandidat genomföra tester som företaget vill att man ska utföra. Efter det här momentet görs ett slutligt urval och sedan kommer man överens med den slutgiltiga kandidaten om överenskommelse när det kommer till anställningsavtal samt anställningsvillkor.