Brandskydd och brandtätning en viktig del för ditt företags säkerhet

Brandsäkerhet är mycket viktigt både för inhemska och kommersiella situationer. Det finns många brandskyddsföretag som tillhandahåller säkerhetsutbildningar för just ett bra brandskydd, men det är viktigt att rätt val görs. Det är också klokt att välja ett brandbolag som har en rimlig mängd erfarenhet inom branschen när det gäller säkerhetsutbildningar.

Underhåll av brandlarm

Brandlarmsunderhåll är nyckeln till säkerhet i hemmet eller på arbetsplatsen gällande ett bra brandskydd. Om ett brandlarm inte sköts på rätt sätt så kan det vara osäkert. Du bör försöka se till att larmet upprätthålls till högsta standard av ett välrenommerat företag. Att göra återkommande kontroller av dina brandlarm är till stor nytta eftersom det kan avslöja problem. Vissa brandlarm aktiveras aldrig och kontrolleras aldrig, detta ökar givetvis risken för brand stort och det enda sättet att motverka detta hot är att få larmen servade regelbundet.

Bedömning av brandrisken

Att ha en bedömning av brandrisken utförd är ett måste när det gäller att driva ett företag. Riskbedömningen kommer att hitta alla de områden som behöver förbättras på arbetsplatsen. Vare sig det gäller brandtätning eller brandskydd. Att hitta de faror eller risker som kan orsaka ett utbrott av brand i lokalerna är den första delen i en brandriskbedömning. Nästa steg är att bestämma vilka områden som är mest utsatta.

Riskerna måste placeras i en ordning av svårighetsgrad och alla resultat bör registreras och loggas. Det sista steget är att ge rekommendationer för åtgärder för att minska de risker som har identifierats. Det är viktigt att ett professionellt ackrediterat företag anlitas för att utföra riskbedömningen. Se till att din arbetsplats har infört alla de åtgärder som finns för att hålla dina anställda säkra. Om du inte har rätt brandskydd finns ett företag som heter Brandexperten som ni kan prata med och diskutera var man ska börja och vad du kan behöva hjälp med, som till exempel brandtätning​.